Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Bảo vệ chính trị nội bộ - Thanh tra

Gửi Email In trang Lưu
Lịch tiếp công dân năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ

20/01/2017 10:35

Ngày 19.01.2017, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Giang đã ký thông báo số 89/TB-SNV về việc thông báo lịch tiếp công dânnăm 2017.

Theo thông báo, Giám đốc Sở Nội vụ sẽ tiếp công dân định kỳ tại phòng làm việc của Giám đốc vào ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp vì lý do bất khả kháng Giám đốc Sở không thể trực tiếp tiếp công dân theo lịch được thì sẽ ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc hoặc Chánh Thanh tra Sở đảm nhiệm.

Ngoài ra, Giám đốc Sở cũng thông báo thực hiện tiếp công dân đột xuất theo vụ việc; việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ làm việc được phân công cho 01 công chức Thanh tra Sở đảm nhiệm.

Thông báo 89/TB-SNV, ngày 19/01/2017

VP.

Tin khác

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. (20/10/2016 07:26)

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Công thương (29/09/2016 10:10)

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường (28/09/2016 19:55)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế (25/07/2016 16:39)

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Quang Bình (08/07/2016 08:11)

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Mê (07/07/2016 10:32)

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức tại Sở Lao động – TBXH, Sở Khoa học và Công nghệ (03/07/2016 08:08)

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức tại UBND phường Trần Phú và UBND xã Phương Độ (30/06/2016 09:19)

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính với cán bộ, công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (13/05/2016 09:18)

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính với cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Thông tin và Truyền thông (07/05/2016 16:17)

xem tiếp