Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Tổ chức - Cán bộ, công chức, viên chức

Gửi Email In trang Lưu
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K3, K4

28/05/2018 16:04

Sáng 28.5, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018. Đến dự có: đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; lãnh đạo Sở Nội vụ...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K3, K4.

 Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 2 tháng, tham gia có 300 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các học viên theo học tại 2 lớp chuyên viên K3, K4 sẽ được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; thủ tục hành chính nhà nước; quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; cải cách hành chính nhà nước... Nhằm, trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước và công vụ; cung cấp các kỹ năng về thủ tục hành ban hành các văn bản quản lý nhà nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp trong quản lý điều hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo yêu cầu cải cách hành chính.

Nguồn: Báo Hà Giang

Tin khác

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền (10/05/2018 15:05)

Thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017 (29/03/2018 14:16)

Thông báo nội dung ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2018 (27/02/2018 15:24)

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (01/02/2018 08:01)

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (03/01/2018 14:29)

UBND tỉnh tổng kết 3 năm thực hiện công tác tăng cường công chức từ tỉnh về huyện (10/11/2017 15:02)

Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017- 2020 (20/10/2017 13:50)

Tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành công tác xã hội (27/09/2017 15:06)

Quy định mới về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (30/08/2017 11:58)

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức (29/08/2017 20:47)

xem tiếp