Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

Gửi Email In trang Lưu
Từ 1/7: 11 Việc cấm làm đối với cán bộ, công chức, viên chức

21/05/2019 10:01

Luật phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 quy định 11 nhóm công việc tuyệt đối không được làm với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 Theo đó, 11 nhóm công việc bị cấm làm, gồm:
Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;
Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;
Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;
Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;
Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.
Đặc biệt, người là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước còn không được thực hiện các công việc sau.
Không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột;
Không được cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình;
Không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.
Người có chức vụ, quyền hạn gồm những ai?
Theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018, Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:
Cán bộ, công chức, viên chức;
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;
Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Theo Dân trí

Tin khác

Mấy khía cạnh lý luận về cán bộ, công chức cấp cơ sở (08/05/2019 14:55)

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2019) - Một quyết định mang tính lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (07/05/2019 08:08)

Bài học kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng đảng trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (07/05/2019 07:46)

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (26/04/2019 14:57)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên - giá trị tham chiếu hiện nay (26/04/2019 10:35)

Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc với BTV Tỉnh ủy (25/04/2019 07:51)

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế (23/04/2019 14:45)

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 7 huyện biên giới (23/04/2019 10:32)

(17/04/2019 14:40)

Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật (21/03/2019 08:35)

xem tiếp