Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Công văn triển khai kế hoạch biên chế năm 2020

31/05/2019 15:21

Công văn triển khai kế hoạch biên chế năm 2020 Tải tại đây

Tin khác

Thông báo tuyển dụng công chức Ngành Thống kê Hà Giang năm 2019 (12/04/2019 14:03)

Về việc đăng ký học bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính tập trung tại tỉnh Hà Giang năm 2019 (25/02/2019 15:50)

Kế hoạch rà soát, đánh giá thực trạng, số lượng, chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý, viên chức người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ kế toán UBND cấp xã và viên chức trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (12/02/2019 09:38)

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Hà Giang năm 2018 (14/12/2018 18:09)

Thông báo thay đổi thời gian đối với kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Hà Giang năm 2018 (07/12/2018 23:17)

Về việc tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (07/12/2018 23:07)

Về việc Thông báo chuyển địa điểm làm việc (01/11/2018 15:51)

Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CCVC năm 2018 (01/11/2018 08:11)

Báo cáo theo đề nghị của đoàn khảo sát Bộ Nội vụ (08/10/2018 09:26)

Về việc lùi thời gian thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương (21/09/2018 08:49)

xem tiếp