Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

BIÊN CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO

Gửi Email In trang Lưu
Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

13/06/2019 10:44

 

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội từ ngày 1/7/2019.

Theo quy định về tăng lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, Bộ Nội vụ đã ban hành hướng dẫn điều chỉnh cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện điều chỉnh.  Mức thay đổi trên áp dụng từ 1/7/2019, cụ thể:

Công thức tính mức lương như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số lương hiện hưởng

Công thức tính mức phụ cấp

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Thông tư  04/2019/TT-BNV cũng quy định, đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Thông tư  này có hiệu lực thi hành từ 15/7/2019.

Nguồn: chinhphu.vn

 

 

 

Tin khác

Lương công chức bậc cao nhất tương đương lương bộ trưởng (11/06/2019 15:51)

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh từ năm 2021 (29/05/2019 10:23)

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 (10/05/2019 15:19)

Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (07/05/2019 05:16)

Tinh giản biên chế theo đúng lộ trình (06/03/2019 10:08)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 (21/12/2018 11:07)

Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp (14/04/2018 10:56)

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (01/02/2018 09:29)

Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 (27/10/2017 09:30)

Đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết (06/10/2017 14:05)

xem tiếp