Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

BIÊN CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO

Gửi Email In trang Lưu
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

20/06/2019 15:35

Theo Nghị định hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trường hợp là công chức cấp xã thì phải có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

Ảnh minh họa (Nguồn: Moha.gov.vn)

Việc tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được thực hiện đồng thời với quy trình về công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức không phải ban hành quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển mà quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng công chức.

Trường hợp cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã thì khi điều động, luân chuyển trở lại không phải thực hiện quy trình xét chuyển theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.
 
Xem toàn văn Nghị định hợp nhất: Tại đây 

Tin khác

Bộ Tài chính: Đề xuất hướng dẫn nguồn chi thực hiện mức lương cơ sở mới (20/06/2019 15:20)

Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7 (13/06/2019 10:44)

Lương công chức bậc cao nhất tương đương lương bộ trưởng (11/06/2019 15:51)

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh từ năm 2021 (29/05/2019 10:23)

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 (10/05/2019 15:19)

Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (07/05/2019 05:16)

Tinh giản biên chế theo đúng lộ trình (06/03/2019 10:08)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 (21/12/2018 11:07)

Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp (14/04/2018 10:56)

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (01/02/2018 09:29)

xem tiếp