Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

BIÊN CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO

Gửi Email In trang Lưu
Hội thảo triển khai xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức

07/08/2019 20:51

 Chiều 05/8/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng vị trí việc làm (VTVL) cán bộ, công chức để thống nhất về kế hoạch và phân công nhiệm vụ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL; đồng thời góp ý vào dự thảo danh mục VTVL thuộc 03 nhóm: lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ, phục vụ của các cơ quan, đơn vị.

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Nguyễn Văn Lượng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; thành viên Tổ (nhóm) biên tập VTVL của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Nguyễn Văn Lượng cho biết: Hội thảo nhằm triển khai thực hiện Văn bản số 8215-CV/BTCTW ngày 30/5/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc xây dựng VTVL cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; theo đó Bộ Nội vụ là đầu mối chủ trì, phối hợp hướng dẫn các bộ, ngành xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương (thuộc khối Chính phủ quản lý). 

Các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc xây dựng Đề án VTVL tại tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Căn cứ Đề án của các bộ, ngành, địa phương, đến tháng 6/2016, Bộ Nội vụ đã phê duyệt khung danh mục VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành, địa phương (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng), gồm các nội dung: phê duyệt khung danh mục VTVL; phê duyệt ngạch công chức tương ứng với từng VTVL; giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng VTVL theo danh mục được phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức theo VTVL đã được phê duyệt.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam trình bày Kế hoạch và phân công nhiệm vụ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL

Tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam trình bày Kế hoạch và phân công nhiệm vụ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL. Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL của 02 nhóm VTVL là lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ, phục vụ. Các bộ, ngành đề xuất xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL hỗ trợ, phục vụ đặc thù (nếu có), gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng; tổng hợp danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc các lĩnh vực: tài chính, kế hoạch, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, văn phòng theo đề xuất của bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với nhóm VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, tài chính, kế hoạch, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, văn phòng...). Các bộ, ngành có trách nhiệm chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc các lĩnh vực: tài chính, kế hoạch, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, văn phòng. Cụ thể như sau: Bộ Tài chính xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực kế hoạch; Bộ Tư pháp xây dựng danh mục về bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực pháp chế; Bộ Ngoại giao xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực hợp tác quốc tế; Thanh tra Chính phủ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực thanh tra; Văn phòng Chính phủ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực văn phòng.

Đối với nhóm VTVL nghiệp vụ chuyên ngành, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực. Các cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều chia sẻ kinh nghiệm triển khai xác định VTVL tại đơn vị mình; góp ý về danh mục VTVL nhóm lãnh đạo, quản lý; nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; nhóm hỗ trợ, phục vụ. Đồng thời, trao đổi các nội dung liên quan đến việc xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL.

Đa số các đại biểu đều cho rằng, việc xây dựng đề án VTVL phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị, đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của mỗi đơn vị; mỗi VTVL phải gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp tương ứng. Việc xây dựng VTVL được thực hiện theo nguyên tắc từ đơn vị cấp dưới lên đơn vị cấp trên và phải đảm bảo đầy đủ nội dung, các mẫu biểu theo quy định. 

Quang cảnh Hội thảo

tcnn.vn

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 (06/08/2019 21:25)

Cả nước đã tinh giản được 41.515 biên chế (06/08/2019 21:19)

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu từ ngày 01/07 (11/07/2019 10:09)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019 (04/07/2019 08:46)

Sẽ lập danh mục ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi (03/07/2019 14:28)

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (20/06/2019 15:35)

Bộ Tài chính: Đề xuất hướng dẫn nguồn chi thực hiện mức lương cơ sở mới (20/06/2019 15:20)

Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7 (13/06/2019 10:44)

Lương công chức bậc cao nhất tương đương lương bộ trưởng (11/06/2019 15:51)

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh từ năm 2021 (29/05/2019 10:23)

xem tiếp