Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh

13/08/2019 15:02

 Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện…

Người dân xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì) giao dịch tại bộ phận một cửa của xã.
Người dân xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì) giao dịch tại bộ phận một cửa của xã.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Nội dung thi đua được cụ thể hóa với tập thể và CBCCVC. Đối với tập thể, “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, ban hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Đối với CBCCVC, “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự…

Là huyện động lực của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên luôn quan tâm đến thực hiện văn hóa công sở; đặc biệt là trong lĩnh vực CCHC, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân. Tháng 3.2018, Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên chính thức đi vào hoạt động đã tạo bước đột phá trong công tác CCHC của địa phương. Trung tâm tiếp nhận và phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính của tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, gồm có 13 cơ quan thay vì giải quyết 5/13 cơ quan như trước. Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công huyện có bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập; kịp thời xử lý, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại; giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục hành chính cho công dân. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ cũng như phong cách giao tiếp của cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện luôn chuẩn mực, nhiệt tình và thân thiện. Qua đó, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Tại huyện Hoàng Su Phì, thực hiện văn hóa công sở được huyện chú trọng bằng việc hình thành phong cách ứng xử, tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp. Đặc biệt, CBCCVC phải luôn cởi mở, có thái độ giao tiếp chuẩn mực với nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC. Hàng năm, tổ chức khảo sát, điều tra xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã; đặt hòm thư góp ý để lấy ý kiến của công dân về thái độ làm việc của CBCCVC. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, nhất là về giờ giấc làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Cùng với đó, huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị.

Những năm gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã từng bước xây dựng những quy định, tiêu chuẩn văn hóa riêng của ngành; từ đó, việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc liên quan đến văn hóa công sở của đội ngũ CBCCVC của đơn vị ngày càng chuyển biến tích cực. Sở đã xây dựng và niêm yết công khai các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trên website của Sở và tại trụ sở làm việc của đơn vị. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện quy định này đối với CBCCVC, đặc biệt là đối với cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở…

Thực tế cho thấy, nơi nào CBCCVC thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, nơi đó càng có sự đoàn kết, thống nhất nội bộ cao, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần triển khai quyết liệt hơn nữa nhằm tạo chuyển biến thực sự trong văn hóa công sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ CBCCVC trong các cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng hoàn thiện về phẩm chất, tác phong, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong thi hành công vụ.

baohagiang.vn

Tin khác

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (06/08/2019 21:30)

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ (06/08/2019 21:28)

Phó Thủ tướng Chính phủ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự hài lòng và nâng cao tính minh bạch của cơ quan, tổ chức (06/08/2019 21:17)

Hà Giang: Nhân tố tạo thành công trong cải cách hành chính (11/07/2019 10:26)

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 (13/06/2019 08:16)

Tạo bứt phá cải cách hành chính (04/06/2019 08:31)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (27/05/2019 08:58)

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (27/05/2019 08:52)

Cải cách thủ tục hành chính: Lợi cả đôi đường (23/05/2019 10:44)

Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (23/04/2019 10:35)

xem tiếp