Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hoàng Su Phì

15/08/2019 14:31

 Ngày 14.8 đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do Phó trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Thành Công làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hoàng Su Phì.

Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thể chế, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác cải cách tổ chức bộ máy, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; CCHC công; hiện đại hóa nền hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn của huyện.

Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh làm việc với UBND huyện Hoàng Su Phì
Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh làm việc với UBND huyện Hoàng Su Phì

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao việc chỉ đạo, điều hành về CCHC được lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban quan tâm, thực hiện; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc giữa các phòng, ban; thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính cơ bản được người dân và các doanh nghiệp hài lòng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế trong công tác triển khai cải cách thủ tục hành chính như chưa áp dụng việc sử dụng chữ ký số cá nhân theo quy định để gửi văn bản điện tử; một số thủ tục hành chính còn rườm rà, việc cập nhật tài liệu để áp dụng CCHC chưa kịp thời.

Làm việc với Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban của huyện,  đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị trong thời gian tới UBND huyện tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; bổ sung, điều chỉnh các hồ sơ, sổ sách theo mẫu chung của tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ; tăng cường công tác tuyên tuyền CCHC; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục, trả kết quả nhanh chóng, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người dân.

baohagiang.vn

Tin khác

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh (13/08/2019 15:02)

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (06/08/2019 21:30)

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ (06/08/2019 21:28)

Phó Thủ tướng Chính phủ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự hài lòng và nâng cao tính minh bạch của cơ quan, tổ chức (06/08/2019 21:17)

Hà Giang: Nhân tố tạo thành công trong cải cách hành chính (11/07/2019 10:26)

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 (13/06/2019 08:16)

Tạo bứt phá cải cách hành chính (04/06/2019 08:31)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (27/05/2019 08:58)

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (27/05/2019 08:52)

Cải cách thủ tục hành chính: Lợi cả đôi đường (23/05/2019 10:44)

xem tiếp