Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Quang Bình tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức

29/08/2019 13:50

  Sáng 27.8, UBND huyện Quang Bình phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Quang Bình. Dự Lễ khai giảng có lãnh đạo các cơ quan đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức.
Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 05 chuyên đề chính gồm: Kỹ năng xây dựng triển khai kế hoạch CCHC hàng năm; Việc triển khai đánh giá kết quả thực hiện chỉ số CCHC năm 2019; Một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn huyện; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước; Nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đây cũng là dịp để các học viên bồi dưỡng, trao đổi về những quy định, giải pháp nhằm trang bị kiến thức về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác thủ tục hành chính hướng dẫn việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, công tác theo dõi đánh giá thực hiện chỉ số CCHC; việc xây dựng báo cáo CCHC, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn huyện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với cơ quan hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

baohagiang.vn

Tin khác

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hoàng Su Phì (15/08/2019 14:31)

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh (13/08/2019 15:02)

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (06/08/2019 21:30)

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ (06/08/2019 21:28)

Phó Thủ tướng Chính phủ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự hài lòng và nâng cao tính minh bạch của cơ quan, tổ chức (06/08/2019 21:17)

Hà Giang: Nhân tố tạo thành công trong cải cách hành chính (11/07/2019 10:26)

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 (13/06/2019 08:16)

Tạo bứt phá cải cách hành chính (04/06/2019 08:31)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (27/05/2019 08:58)

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (27/05/2019 08:52)

xem tiếp