Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

TC Đảng - XD chính quyền & CTTN

Gửi Email In trang Lưu
Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

16/10/2019 08:57

 Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, nắm bắt đầy đủ tình hình bố trí, sắp xếp số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đồng thời, đề xuất giải pháp phù hợp với chủ trương của Đảng, triển khai hiệu quả công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 cũng như việc tuyển dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với những đối tượng này theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, liên quan đến việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường của TP. Hà Nội, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục.

Bên cạnh công tác cán bộ, nhiều nhiệm vụ khác cũng được Chính phủ đặc biệt chú trọng như:

- Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV;

- Phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020;

- Phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh theo mùa;

- Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.../.

Theo: luatvietnam.vn

Tin khác

Đoàn công tác liên bộ kiểm tra việc sáp nhập xã tại Hoàng Su Phì (12/09/2019 08:17)

Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ cuối: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên (27/08/2019 10:44)

Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ 2: Sàng lọc đảng viên (19/08/2019 20:55)

Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ 1: Đi ngược lời Tuyên thệ thiêng liêng (16/08/2019 10:47)

Một số điểm mới trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (09/08/2019 14:21)

Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (12/07/2019 15:23)

Đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng (27/06/2019 08:25)

Vấn đề tài chính trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (20/06/2019 09:03)

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (04/06/2019 10:00)

Chính phủ sẽ cho ý kiến về sắp xếp cơ quan cấp tỉnh, huyện (03/06/2019 14:13)

xem tiếp