Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01/11/2019 08:52

 Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, ngày 25.10, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3422/UBND-PVHCC gửi Sở KH&ĐT, Sở TN&MT về việc Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT, Sở TN&MT thí điểm bố trí 1 đồng chí PGĐ sở đến thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp tại quầy giao dịch của Sở ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thời hạn tối thiểu 12 tháng, đồng thời gửi danh sách về Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh trước ngày 28.10 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sở và xử lý cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ và xử lý cho người dân.

baohagiang.vn

Tin khác

Tập huấn cải cách thủ tục hành chính (16/10/2019 10:08)

Quang Bình tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức (29/08/2019 13:50)

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hoàng Su Phì (15/08/2019 14:31)

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh (13/08/2019 15:02)

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (06/08/2019 21:30)

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ (06/08/2019 21:28)

Phó Thủ tướng Chính phủ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự hài lòng và nâng cao tính minh bạch của cơ quan, tổ chức (06/08/2019 21:17)

Hà Giang: Nhân tố tạo thành công trong cải cách hành chính (11/07/2019 10:26)

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 (13/06/2019 08:16)

Tạo bứt phá cải cách hành chính (04/06/2019 08:31)

xem tiếp