Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Tổ chức - Cán bộ, công chức, viên chức

Gửi Email In trang Lưu
Một số điểm mới cần lưu ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

04/12/2019 10:24

 Sau nhiều lần thảo luận và góp ý, ngày 25/11/2019, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với một số điều mới mà công chức, viên chức cần lưu ý.

 

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin khác

Tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ (04/11/2019 09:04)

Khuôn cho quyền lực, thước cho xây dựng cán bộ (21/10/2019 08:40)

Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (21/10/2019 08:32)

Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (01/10/2019 14:04)

Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ (16/09/2019 10:26)

Về thực hiện Di chúc Bác Hồ trong công tác cán bộ (03/09/2019 08:14)

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 (26/08/2019 09:55)

Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên (15/08/2019 14:08)

Các trường hợp được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển từ 01/7/2019 (23/07/2019 16:17)

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Việc đánh giá cán bộ phải hết sức công tâm (11/07/2019 09:37)

xem tiếp