Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin Cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
Bắc Quang tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy năm 2019

10/12/2019 14:05

 Ngày 9/12, Huyện ủy Bắc Quang tổ chức hội nghị tổng kết các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, UBMTTQ các tổ chức chính trị -xã hội nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Mời dự có TTr Đảng ủy, cán bộ văn phòng các xã thị trấn. Đồng chí Hoàng Quang Phùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Quang Phùng - PBT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại Hội nghị tổng kết các Ban xây dựng đảng Huyện ủy năm 2019.

 

Năm 2019 các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu cho cấp ủy để lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về thực hiện các chỉ tiêu năm 2019; Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm triển khai sâu rộng; công tác chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc đã thường xuyên, kịp thời; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện trọng tâm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm được gắn với trách nhiệm công việc được giao đã làm thay đổi tư duy, ý thức trách nhiệm tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, tư duy, phương pháp làm việc nhanh, gọn.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Quang Phùng - PBT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ quan đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được giao bên cạnh đó cũng chỉ ra những mặt hạn chế như; chất lượng văn bản; công tác kiểm tra giám sát, công tác quản lý đảng viên, việc học tập quán triệt nghị quyết còn nhiều bất cập. Nhiệm vụ năm 2020 đồng chí yêu cầu các đơn vị, Đảng ủy các xã thị trấn cần làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ huyện đến cơ sở; gắn nhiệm vụ của đơn vị với các chương trình đề án của huyện; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng  cho đội ngũ cán bộ đảng viên; xây dựng các mô hình chào mừng Đại hội đảng các cấp./. 

Thanh Bình

 

bacquang.hagiang.gov.vn

Tin khác

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại xã Đồng Yên (10/12/2019 14:04)

Bắc Mê triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền" (04/12/2019 10:35)

Huyện Bắc Quang bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019uộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Hà Giang (08/11/2019 10:09)

Bắc Quang tập huấn các nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 (04/11/2019 15:55)

Quản Bạ, hiệu quả bước đầu thực hiện đánh giá, chấm điểm cán bộ hàng tháng (01/11/2019 08:56)

Mèo Vạc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã (01/11/2019 08:54)

Đồng Văn chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp (30/10/2019 08:05)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Quang Bình (22/10/2019 10:22)

Hoàng Su Phì: nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (16/10/2019 14:26)

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ huyện Bắc Quang 09 tháng đầu năm 2019 (16/10/2019 14:23)

xem tiếp