Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiểm soát TTHC

23/12/2019 10:29

 BHG - Sáng 18.12, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Hà Giang năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh…

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia ý kiến rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia ý kiến rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và công tác kiểm soát TTHC được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Tháng 6.2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính đặc thù (thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh), tạo sự thay đổi rõ nét về chất lượng CCHC, nâng cao tinh thần phục vụ của cơ quan Nhà nước. 19/19 cơ quan đã bố trí cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Thái Hòa đề xuất các sở, ngành thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch TTHC
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Thái Hòa đề xuất các sở, ngành thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch TTHC.

Năm 2019, hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn toàn tỉnh lên đến 94.954 hồ sơ. Trong tổng số 87.561 hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ thì có đến 73,2% hồ sơ được giải quyết sớm hạn, 15,87% giải quyết đúng hạn... Trong đó, 510 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến. Ngoài ra, UBND tỉnh còn ban hành 46 Quyết định công bố Danh mục TTHC, TTHC và phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết TTHC, gồm: 455 TTHC mới ban hành, 521 TTHC sửa đổi, bổ sung; thay thế 30 TTHC; bãi bỏ 457 TTHC. Đặc biệt, 281 TTHC được xây dựng quy trình liên thông giữa các cơ quan tham gia giải quyết; 1.784 TTHC cập nhật, đăng tải lên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và công tác kiểm soát TTHC trong năm qua.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. Đồng thời, xây dựng quy trình nội bộ TTHC đối với các TTHC đã đăng ký thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Rà soát các TTHC phù hợp với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Riêng Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020; ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thí điểm giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh…

Tại hội nghị, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, giai đoạn 2016 – 2019 vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

baohagiang.vn

Tin khác

Bắc Quang điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân với các cơ quan chuyên môn của huyện (10/12/2019 10:28)

Kết quả bước đầu trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (18/11/2019 15:48)

Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (01/11/2019 08:52)

Tập huấn cải cách thủ tục hành chính (16/10/2019 10:08)

Quang Bình tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức (29/08/2019 13:50)

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hoàng Su Phì (15/08/2019 14:31)

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh (13/08/2019 15:02)

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (06/08/2019 21:30)

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ (06/08/2019 21:28)

Phó Thủ tướng Chính phủ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự hài lòng và nâng cao tính minh bạch của cơ quan, tổ chức (06/08/2019 21:17)

xem tiếp