Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Tổ chức - Cán bộ, công chức, viên chức

Gửi Email In trang Lưu
Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét nâng ngạch công chức

27/12/2019 14:47

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019.


Ảnh minh họa

Theo đó, Luật này đã có nhiều thay đổi về tiêu chuẩn, điều kiện thi và xét nâng ngạch đối với công chức so với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008. Cụ thể, Luật cán bộ, công chức 2008 chỉ quy định ngắn gọn điều kiện thi nâng ngạch công chức là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi, trong khi đó, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch công chức như sau:

·       Được xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật;

·       Có năng lực,trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

·       Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với ngạch công chức dự thi;

·       Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

Đồng thời, theo Luật này, từ 01/7/2020, công chức có thể tham dự xét nâng ngạch bên cạnh hình thức thi nâng ngạch như hiện nay. (Hiện nay chỉ quy định việc nâng ngạch của công chức được tiến hành qua hình thức thi mà không có xét). Cụ thể, công chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm và đáp ứng 03 tiêu chí đầu tiên được nêu ở trên thì sẽ đủ điều kiện để xét nâng ngạch công chức.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cũng đã bổ sung thêm 01 ngạch công chức so với quy định hiện nay. Cụ thể, bên cạnh các ngạch đã được quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật cán bộ, công chức 2008, từ 01/7/2020 sẽ bổ sung thêm “ngạch khác theo quy định của Chính phủ”. Theo đó, ngạch công chức cũng sẽ được phân thành 05 loại tương ứng:

·       Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

·       Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

·       Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

·       Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

·       Loại đối với ngạch công chức khác được bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

Nguồn: thukyluat.vn

Tin khác

6 quy định mới từ 25/12/2019 mọi cán bộ, công chức xã cần biết (27/12/2019 14:39)

580.000 người không còn là công chức theo Luật mới (24/12/2019 13:47)

Một số điểm mới cần lưu ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (04/12/2019 10:24)

Tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ (04/11/2019 09:04)

Khuôn cho quyền lực, thước cho xây dựng cán bộ (21/10/2019 08:40)

Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (21/10/2019 08:32)

Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (01/10/2019 14:04)

Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ (16/09/2019 10:26)

Về thực hiện Di chúc Bác Hồ trong công tác cán bộ (03/09/2019 08:14)

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 (26/08/2019 09:55)

xem tiếp