Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Đồng Văn nâng cao chất lượng công vụ

15/01/2020 14:54

 BHG - Là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế trong thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư; nhất là đối với lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, những năm qua, huyện Đồng Văn đặc biệt coi trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng công vụ và coi đó là yếu tố quan trọng, tạo “lực hút” để các nhà đầu tư đến làm ăn; qua đó thúc đẩy KT - XH của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Cán bộ Trung tâm Giao dịch một cửa huyện Đồng Văn luôn giải quyết nhanh, gọn các thủ tục cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Giao dịch một cửa huyện Đồng Văn luôn giải quyết nhanh, gọn các thủ tục cho người dân.

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Cụ thể hóa nội dung trong nâng cao chất lượng công vụ chính là khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định. Ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình, bước đi cụ thể: Huyện đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện theo phương châm hướng về cơ sở và “Nói đi đôi với làm”. Trên cơ sở các quyết định ban hành về TTHC của UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn chủ động niêm yết công khai bộ TTHC thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã Trang thông tin điện tử của huyện; lắp đặt hòm thư góp ý, niêm yết số điện thoại của lãnh đạo tại bộ phận một cửa để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến làm thủ tục biết, phản ánh. Đặc biệt, huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khi hòm thư công vụ (hagiang.gov.vn) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn; đầu tư trang thiết bị, khai trương phòng họp giao ban trực tuyến đến 19 xã, thị trấn và khánh thành Trung tâm Giao dịch một cửa cấp huyện; triển khai kết nối mạng diện rộng của Đảng (Lotus Notes) đến các cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% cơ quan khối Nhà nước, UBND các xã, thị trấn sử dụng phần mềm Vnptioffice; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc đạt 98%; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo sử dụng chữ ký số đạt trên 75%... qua đó, tạo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ huyện đến xã một cách kịp thời, hiệu quả.

Đi cùng cải cách TTHC, huyện Đồng Văn đẩy mạnh việc ứng dụng và đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, nêu cao tinh thần gương mẫu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng lĩnh vực được giao, phụ trách... Với cách làm linh hoạt, chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư, đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 20 doanh nghiệp đến đầu tư, làm ăn. Trong đó, lĩnh vực xây dựng có Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Thượng An, Phúc Minh, Cát Thịnh, Thiên Nam, Giang Sơn, Miền Tây, Hoàng Nam, Thành Long, Phương Đông, Cao nguyên, Công ty TNHH Một thành viên Quảng Lạc. Lĩnh vực du lịch - dịch vụ có Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đồng Văn, Công ty Cao nguyên đá Đồng Văn, Công ty Trường Xuân, Trường Anh. Hình thành hệ thống các HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất, chế biến nông sản. Các HTX đều chú trọng việc sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng thành công thương hiệu, nhãn mác cho sản phẩm, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, qua đó góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ khu vực nông thôn, tiêu biểu như: HTX Thành Công, HTX Đoàn kết, HTX Bắc - Nam, Phong Hưởng...

Đồng chí Nguyễn Ánh Vân, đại diện Công ty Trường Anh, tổ 3, thị trấn Đồng Văn chia sẻ: “Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại Đồng Văn là rất lớn nên Công ty đã đầu tư chuỗi nhà hàng, khách sạn với 2 cơ sở, có thể phục vụ cả trăm khách du lịch ăn, ở mỗi ngày. Trong quá trình xây dựng, hoạt động kinh doanh công ty nhận được sự động viên, khuyến khích rất lớn từ cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các phòng, ban liên quan của huyện trong việc giải quyết các TTHC, mọi vướng mắc ở khâu nào có cơ quan chuyên môn giải quyết nhanh, kịp thời ngay đến đó, điều đó giúp Công ty yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh”.

Từ việc nâng cao chất lượng công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, người đứng đầu ở Đồng Văn trong giải quyết các TTHC không chỉ góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giúp các tổ chức, cá nhân đến đầu tư làm ăn, đóng góp cho sự phát triển chung của huyện mà còn củng cố thêm niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ.     

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

baohagiang.vn

Tin khác

Tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiểm soát TTHC (23/12/2019 10:29)

Bắc Quang điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân với các cơ quan chuyên môn của huyện (10/12/2019 10:28)

Kết quả bước đầu trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (18/11/2019 15:48)

Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (01/11/2019 08:52)

Tập huấn cải cách thủ tục hành chính (16/10/2019 10:08)

Quang Bình tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức (29/08/2019 13:50)

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hoàng Su Phì (15/08/2019 14:31)

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh (13/08/2019 15:02)

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (06/08/2019 21:30)

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ (06/08/2019 21:28)

xem tiếp