Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin Cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
Bám sát cơ sở, chỉ đạo chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

16/01/2020 17:35

 BHG - Năm 2019, cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển KT – XH, BTV Huyện ủy Xín Mần luôn bám sát cơ sở, chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nghị quyết, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng quê hương đổi mới.

Lãnh đạo huyện Xín Mần thăm mô hình trồng Mướp đắng rừng tại xã Bản Ngò.                                      Ảnh: TL
Lãnh đạo huyện Xín Mần thăm mô hình trồng Mướp đắng rừng tại xã Bản Ngò. Ảnh: TL

Ðể tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo thời gian và đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung thực hiện quyết liệt, bám sát chỉ đạo của T.Ư và tỉnh. Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp. BTV Huyện ủy phê duyệt quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt các đảng ủy trực thuộc huyện và cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; thảo luận đề cương chi tiết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy.

Lãnh đạo huyện Xín Mần kiểm tra chất lượng tuyến đường bê tông thôn Đoàn Kết, xã Bản Ngò.                         Ảnh: Văn Long
Lãnh đạo huyện Xín Mần kiểm tra chất lượng tuyến đường bê tông thôn Đoàn Kết, xã Bản Ngò. Ảnh: Văn Long

Để thực hiện hiệu quả, Huyện ủy đã thành lập 5 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nhân sự, văn kiện, tuyên truyền - khánh tiết, bảo vệ và hậu cần. Phân công các đồng chí trong BTV, Ban Chỉ đạo tích cực kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị đại hội ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, thành lập 7 tổ công tác gắn 67 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; Tổ trưởng là các đồng chí Thường vụ các Ban Đảng và 28 chuyên viên các Ban Đảng là thành viên, tích cực hướng dẫn các chi, đảng bộ chuẩn bị các nội dung đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức đại hội thành công; yêu cầu các chi, đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch đại hội phù hợp với kế hoạch của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn của chi, đảng bộ. Dự kiến, đến ngày 5.1.2020, huyện Xín Mần hoàn tất đại hội chi bộ cấp thôn.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 35-CT/TW và các quy định, quy chế của Ðảng, hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh ủy. Việc kiện toàn nhân sự trước đại hội luôn được huyện quan tâm, chú trọng và hoàn thành công tác bố trí, sắp xếp Bí thư Đảng ủy 19 xã, thị trấn không phải người địa phương. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành rà soát nhân sự, đảm bảo đúng tỷ lệ nữ và độ tuổi quy định. Theo đó, cơ cấu cấp ủy các cấp thực hiện theo Kế hoạch 478 của BTV Tỉnh ủy, phấn đấu tỷ lệ nữ người dân tộc thiểu số từ 15% trở lên. Ngoài ra, để đảm bảo tốt cho đại hội, BTV Huyện ủy chỉ đạo các tổ giúp việc tiến hành kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, các hội trường từ thôn đến xã và huyện đảm bảo điện, nước, bàn, ghế và các điều kiện cần thiết phục vụ đại hội. Phát huy tốt hoạt động các trang thông tin điện tử của huyện, xã đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cùng với việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo, triển khai đến các chi bộ cơ sở các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; yêu cầu các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động chuẩn bị các bước theo đúng hướng dẫn, tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Các cơ quan xây dựng Đảng của huyện và BTV Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt và đưa vào sinh hoạt chi bộ để quán triệt đến từng đảng viên.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Hoàng Nhị Sơn cho biết: Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đó là xây dựng báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo phải nêu lên được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự có những thành công lớn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển KT – XH, nâng cao đời sống của nhân dân.           

VĂN LONG

baohagiang.vn

Tin khác

Đồng Văn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (23/12/2019 10:33)

Đảng bộ Bắc Quang và Vị Xuyên tổ chức hội nghị BCH (17/12/2019 08:18)

Bắc Quang tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy năm 2019 (10/12/2019 14:05)

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại xã Đồng Yên (10/12/2019 14:04)

Bắc Mê triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền" (04/12/2019 10:35)

Huyện Bắc Quang bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019uộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Hà Giang (08/11/2019 10:09)

Bắc Quang tập huấn các nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 (04/11/2019 15:55)

Quản Bạ, hiệu quả bước đầu thực hiện đánh giá, chấm điểm cán bộ hàng tháng (01/11/2019 08:56)

Mèo Vạc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã (01/11/2019 08:54)

Đồng Văn chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp (30/10/2019 08:05)

xem tiếp