Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin Cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
Lấy sự hài lòng của người dân làm "thước đo" cán bộ

03/02/2020 14:17

 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở UBND thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc) đã có bước đột phá trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch, công khai thông tin TTHC. Từ đó, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí đối với một số TTHC, đa dạng cách thức thực hiện thủ tục để người dân lựa chọn, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Giao dịch tại bộ phận một cửa UBND thị trấn Mèo Vạc.
Giao dịch tại bộ phận một cửa UBND thị trấn Mèo Vạc.

Trong năm 2019, UBND thị trấn giao cho các trưởng thôn, cán bộ phụ trách thôn bản trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, phổ biến, công tác cải cách hành chính, các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết trên 2.300 hồ sơ TTHC cho người dân, trong đó: 28 hồ sơ lĩnh vực địa chính - xây dựng; 19 hồ sơ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; hơn 2.200 hồ sơ lĩnh vực tư pháp - hộ tịch. Các TTHC đều được giải quyết kịp thời cho nhân dân. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 100% trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Để đạt được những kết quả đó, ngoài công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, UBND thị trấn tổ chức, chỉ đạo việc thi hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND thị trấn thông qua các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản đã ban hành, phát hiện, bổ sung kịp thời các quy định, giải quyết các vướng mắc theo thực tiễn địa phương. Thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị. Đưa ra những sáng kiến mới trong công tác cải cách hành chính như: Đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND thị trấn... Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị định của Chính phủ, các Thông tư của các bộ, ngành T.Ư và quyết định, hướng dẫn của UBND tỉnh, huyện; rà soát, nâng cao chất lượng công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại UBND thị trấn; thường xuyên chỉ đạo bộ phận một cửa niêm yết công khai đầy đủ TTHC, phí, lệ phí và các quy định có liên quan để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Các công chức chuyên môn thường xuyên rà soát các TTHC còn rườm rà, chồng chéo để kiến nghị với các ban, ngành của huyện điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; nâng cao vai trò trong việc tiếp nhận hồ sơ công việc, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức.

Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Mèo Vạc, Vừ Mí Phình cho biết: Với nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của người đứng đầu đã tạo nhiều đột phá trong cải cách TTHC. Nhằm đạt nhiều kết quả hơn nữa trong cải cách TTHC, UBND thị trấn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành thông qua phần mềm VNPTi-Office, trang thông tin điện tử và hệ thống họp trực tuyến; tăng cường áp dụng chữ ký số và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, nâng cao chất lượng công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức tại bộ phận một cửa.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

baohagiang.vn

Tin khác

Bám sát cơ sở, chỉ đạo chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp (16/01/2020 17:35)

Đồng Văn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (23/12/2019 10:33)

Đảng bộ Bắc Quang và Vị Xuyên tổ chức hội nghị BCH (17/12/2019 08:18)

Bắc Quang tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy năm 2019 (10/12/2019 14:05)

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại xã Đồng Yên (10/12/2019 14:04)

Bắc Mê triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền" (04/12/2019 10:35)

Huyện Bắc Quang bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019uộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Hà Giang (08/11/2019 10:09)

Bắc Quang tập huấn các nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 (04/11/2019 15:55)

Quản Bạ, hiệu quả bước đầu thực hiện đánh giá, chấm điểm cán bộ hàng tháng (01/11/2019 08:56)

Mèo Vạc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã (01/11/2019 08:54)

xem tiếp