Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin Cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

05/02/2020 15:21

 Xác định công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu quý IV/2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đại hội chi bộ điểm đầu tiên do Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tại Đảng bộ Khối Văn hóa – Xã hội.

 

Trên cơ sở quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên, các đảng bộ trực thuộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy và đại hội cấp mình, cụ thể: Về xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, đến nay, các Đảng bộ các xã, thị trấn và các Đảng bộ khối cơ quan đã xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 để góp ý tại Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022. Về công tác nhân sự: Các Đảng bộ đã hoàn thiện việc rà soát và xây dựng phương án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; đã tiến hành phê duyệt nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2022 theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo sửa chữa, bổ sung trang bị cơ sở vật chất cho đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy và các đại hội đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc (trong đó tập trung vào Đại hội điểm các Đảng bộ xã Đồng Yên và Đảng bộ các cơ quan Khối Văn hóa - Xã hội).

Tính đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ huyện Bắc Quang có 339/419 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 80,9% kế hoạch. Theo dự kiến, đối với các chi bộ còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành việc tổ chức đại hội trước ngày 15-02-2020.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đặc biệt quan tâm chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, đến nay, đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) đã và đang gửi xin ý kiến của các sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách của cấp ủy viên khóa đương nhiệm có đủ điều kiện tái cử hoặc không đủ điều kiện tái cử theo quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy trước khi thực hiện quy trình nhân sự; kiện toàn đối với các chức danh cán bộ chủ chốt các cấp cấp ủy trực thuộc Huyện ủy đảm bảo cả về tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị./.

C.T.V

bacquang.hagiang.gov.vn

Tin khác

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp (05/02/2020 15:20)

Lấy sự hài lòng của người dân làm "thước đo" cán bộ (03/02/2020 14:17)

Bám sát cơ sở, chỉ đạo chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp (16/01/2020 17:35)

Đồng Văn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (23/12/2019 10:33)

Đảng bộ Bắc Quang và Vị Xuyên tổ chức hội nghị BCH (17/12/2019 08:18)

Bắc Quang tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy năm 2019 (10/12/2019 14:05)

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại xã Đồng Yên (10/12/2019 14:04)

Bắc Mê triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền" (04/12/2019 10:35)

Huyện Bắc Quang bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019uộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Hà Giang (08/11/2019 10:09)

Bắc Quang tập huấn các nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 (04/11/2019 15:55)

xem tiếp