Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

BIÊN CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO

Gửi Email In trang Lưu
Bộ Nội vụ: Đề xuất tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lên 1.600.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2020

10/02/2020 09:45

 Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý của Nhân dân, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,38% từ ngày 01/7/2020.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 01/7/2019. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3.515.000 đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3.710.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

 

Tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 86/2019/QH14 trong đó quy định “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2020”.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định: Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2020 (tăng thêm 7,38%).

Cũng theo dự thảo, Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đồng thời, dự thảo cũng quy định về kinh phí thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mời bạn đọc xem toàn văn và góp ý vào dự thảo trên mục “Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

Anh Cao

Tin khác

Một số giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo năng lực (16/01/2020 17:47)

5 nội dung quan trọng về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (27/12/2019 14:43)

Các chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 01/12/2019 (04/12/2019 10:24)

Cân đối, điều hòa biên chế cơ quan nhà nước (21/10/2019 08:42)

Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay (19/09/2019 07:58)

Hội thảo triển khai xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức (07/08/2019 20:51)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 (06/08/2019 21:25)

Cả nước đã tinh giản được 41.515 biên chế (06/08/2019 21:19)

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu từ ngày 01/07 (11/07/2019 10:09)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019 (04/07/2019 08:46)

xem tiếp