Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Công bố Chỉ số PAR Index và SIPAS

20/05/2020 10:38

 BHG - Sáng 19.5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư... Tại điểm cầu Hà Giang, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực UBND các huyện, thành phố…

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số PAR Index và SIPAS tại điểm cầu Hà Giang
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số PAR Index và SIPAS tại điểm cầu Hà Giang

Kết quả Chỉ số PAR Index năm 2019 của 17 bộ, cơ quan ngang bộ tập trung vào 2 nhóm. Nhóm A (trên 90%) bao gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Nhóm B (từ trên 80% - dưới 90%) gồm 14 đơn vị. Giá trị trung bình Chỉ số PAR Index của các bộ, cơ quan ngang bộ là 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018… Đối với 63 tỉnh, thành phố, duy nhất tỉnh Quảng Ninh xếp nhóm A; 43 địa phương xếp nhóm B; 19 địa phương xếp nhóm C (từ 70% - dưới 80%). Giá trị trung bình Chỉ số PAR Index của các tỉnh, thành phố đạt 81,15% và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây.

Kết quả Chỉ số SIPAS cho thấy: 84,45% người dân, tổ chức (NDTC) hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng gần 1,5% so với năm 2018. Tỷ lệ NDTC hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%, về thủ tục hành chính là 86,54%, về công chức là 85,62%, về kết quả dịch vụ là 88,56% và về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của NDTC là 73,66%. Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất (85,53%), cấp tỉnh thấp nhất (83,35%). Trong số 16 lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực giao thông, vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất (88,45%); lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất (79,06%). 10 tỉnh có Chỉ số SIPAS chưa đạt yêu cầu, 20 tỉnh có Chỉ số SIPAS ở mức trung bình, 27 tỉnh khá và 6 tỉnh tốt…

Đối với Hà Giang, tỉnh ta xếp 53/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số PAR Index. Riêng Chỉ số SIPAS, tỉnh ta tăng 28 bậc so với năm 2018 và xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở chỉ rõ ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Chỉ số PAR Index và SIPAS, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa yêu cầu: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước từ T.Ư đến địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo khắc phục hạn chế còn tồn tại, phát huy những kết quả đạt được trong cải cách hành chính. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi… Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo các nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, hiệu quả góp phần phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

Tin khác

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (20/05/2020 10:34)

Chống dịch COVID-19: Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán trực tuyến (11/03/2020 16:03)

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp (25/02/2020 10:37)

Nâng cao chỉ số PAPI ở Bắc Quang (25/02/2020 10:34)

Đồng Văn nâng cao chất lượng công vụ (15/01/2020 14:54)

Tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiểm soát TTHC (23/12/2019 10:29)

Bắc Quang điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân với các cơ quan chuyên môn của huyện (10/12/2019 10:28)

Kết quả bước đầu trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (18/11/2019 15:48)

Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (01/11/2019 08:52)

Tập huấn cải cách thủ tục hành chính (16/10/2019 10:08)

xem tiếp