Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

TC Đảng - XD chính quyền & CTTN

Gửi Email In trang Lưu
Kết quả nổi bật của đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

17/07/2020 10:02

 Toàn Đảng ta có tổng cộng 52.105 TCCSĐ, tính đến ngày 30-6 đã có 51.985 TCCSĐ tổ chức đại hội thành công (chiếm 99,8%). Trong đó, Thái Bình là địa phương hoàn thành đại hội TCCSĐ sớm nhất, tiếp đến là Yên Bái, Quảng Ninh... 
 

xaydungdang.org.vn

Tin khác

Khắc phục những hạn chế từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở (25/06/2020 09:06)

Hoạt động của các loại hình TCCSĐ trong thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương hiện nay (06/04/2020 10:58)

Hoạt động của các loại hình TCCSĐ trong thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương hiện nay (10/03/2020 14:28)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực chính quyền địa phương (04/02/2020 09:37)

Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (04/02/2020 09:24)

Xín Mần công bố sáp nhập xã Ngán Chiên vào xã Trung Thịnh (16/01/2020 17:40)

Bộ Nội vụ đã thẩm định 40/42 Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (30/12/2019 08:20)

Hơn 300 xã trên toàn quốc được sáp nhập (27/12/2019 14:44)

Khoảng 10.000 công chức dôi dư sau sáp nhập huyện, xã (24/12/2019 13:44)

Giảm 16.000 cán bộ sau sáp nhập huyện, xã (10/12/2019 10:31)

xem tiếp