Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

Gửi Email In trang Lưu
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ

27/08/2020 15:04

Nguồn tin: Bộ Nội vụ

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày Truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng!

Tin khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (17/08/2020 08:44)

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII (06/08/2020 16:54)

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV (04/08/2020 16:57)

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ (04/08/2020 10:33)

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8-2020 (04/08/2020 10:30)

Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước (03/08/2020 15:06)

Bí thư Tỉnh ủy: Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong phòng, chống dịch Covid-19 (03/08/2020 15:02)

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ (31/07/2020 13:55)

Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta từ đổi mới (1986) đến nay (31/07/2020 13:45)

Xây dựng và phát huy “tính đảng” của cán bộ, đảXây dựng và phát huy “tính đảng” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minhng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (31/07/2020 13:44)

xem tiếp