Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Bảo vệ chính trị nội bộ - Thanh tra

Gửi Email In trang Lưu
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

20/10/2016 07:26

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2016, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ do ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên trong Đoàn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 428/QĐ-SNV ngày 04/10/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; thực trạng trường lớp, học sinh; tuyển dụng; bổ nhiệm; đánh giá; bố trí sắp xếp; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

 

Tham dự công bố quyết định thanh tra, về phía huyện Quản Bạ có ông Sèn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thanh tra huyện.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra khẳng định, việc tổ chức các cuộc thanh tra là việc làm thường xuyên, nhằm giúp UBND huyện thực hiện tốt hơn các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng số lượng người làm việc được giao; sắp xếp trường, lớp, học sinh…; do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của UBND huyện có liên quan phối hợp với Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch thanh tra đã đề ra; đồng thời, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc Quy chế Đoàn thanh tra, đảm bảo quá trình thực hiện thanh tra chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng quy định và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.

Vũ Điệp

Tin khác

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Công thương (29/09/2016 10:10)

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường (28/09/2016 19:55)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế (25/07/2016 16:39)

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Quang Bình (08/07/2016 08:11)

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Mê (07/07/2016 10:32)

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức tại Sở Lao động – TBXH, Sở Khoa học và Công nghệ (03/07/2016 08:08)

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức tại UBND phường Trần Phú và UBND xã Phương Độ (30/06/2016 09:19)

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính với cán bộ, công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (13/05/2016 09:18)

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính với cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Thông tin và Truyền thông (07/05/2016 16:17)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng; sử dụng biên chế và số lượng người làm việc của UBND huyện Quang Bình. (31/03/2016 08:28)

xem tiếp